Firma OPTEA Sp. z o.o.
z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 13/161,
NIP: 5170411213

została założona pod koniec 2020 roku w wyniku działań będących wynikiem nieuczciwej konkurencji.

Spółkę tę założył Rafał Kowalczyk, który – wraz ze swoją konkubiną – Martą Kolejko, wszedł nielegalnie w posiadanie wzorów umów, schematów działania, ofert, różnych baz danych i, kopiując modele działania swojego pracodawcy, przez wiele miesięcy działał na jego niekorzyść, budując podczas swojego zatrudnienia własną działalność w całości w oparciu o know-how swojego pracodawcy, za co pobierał comiesięczne wynagrodzenie. Przez kilka miesięcy kopiował i przesyłał niezbędne informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, zaniedbywał bieżące obowiązki, by w rezultacie przekierować efekty swoich działań wyłącznie na osobiste korzyści, które w całości można zakwalifikować jako utracone wartości dla pracodawcy.

W styczniu 2021 roku został zwolniony dyscyplinarnie. Wobec niego poszkodowany pracodawca złożył stosowne doniesienia i będzie domagał się zadośćuczynienia na drodze sądowej.

Działania tej spółki w całości oparte są na skopiowanym modelu i doświadczeniu pracodawcy, który budował swoją pozycję biznesową na przestrzeni ponad 20 lat. Spółka OPTEA/Rafał Kowalczyk często powołuje się na rzekome wieloletnie doświadczenie w branży, największe bazy danych i profesjonalizm w działaniu, co może być celowym wprowadzeniem potencjalnych klientów w błąd – fakt przekazywania nieprawdy może rodzić obawy co do właściwego i rzetelnego wypełnienia przyrzeczonych usług.

Każda szanująca się firma, powinna mieć na względzie podejmowanie współpracy z podmiotami, które cechuje rzetelność, uczciwość biznesowa, za którymi stoi doświadczenie.